Links
Festung Koblenz  
Pro Konstantin e.V. ► www.fort-konstantin.de
Fort Asterstein e.V. ► www.fort-asterstein-koblenz.de
Neuendorfer Flesche ► www.neuendorfer-flesche.eu
Festung Ehrenbreitstein ► www.diefestungehrenbreitstein.de
Förderverein Kulturzentrum Festung Ehrenbreistein e.V. ► www.foerderverein-festung-ehrenbreitstein.de
   
Koblenz  
Stadt Koblenz ► www.koblenz.de
Koblenzer Bürgerverein ► www.koblenzerbuergerverein.de
Kaiserin Augusta Fest ► www.augusta-fest.de
Koblenz Touristik ► www.koblenz-touristik.de
Stadtteil Ehrenbreitstein ► www.ehrenbreitstein.de
   
Festungen in Deutschland  
Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung eV. ► www.festungsforschung.de
Deutsche Burgenvereinigung e.V. ► www.deutsche-burgen.de
Bundesfestung Ulm ► www.bundesfestung-ulm.de
Festung Mainz ► www.festung-mainz.de
Festung Königstein ►www.festung-koenigstein.de
Zitadelle Spandau ► www.zitadelle-spandau.de
Festung Magdeburg ► www.festung-magdeburg.de
Fort Gorgast ► www.fort-gorgast.de
Zitadelle Erfurt ► www.erfurt-petersberg.de
Festung Grauerort ► www.festung-grauerort.de
Festung Doemitz ► www.festung-doemitz.de
Arbeitsgemeinschaft Festung Köln e.V. ► www.ag-festung-koeln.de
Festungstadt Köln ► www.festungsstadt-koeln.de
Burgenwelt ► www.burgenwelt.de
Wehrgeschichtliches Museum Rastatt ► www.wgm-rastatt.de
Festungsstadt Germersheim ► www.germersheim.eu/
   
Sonstigs  
Deutsche Stiftung Denkmalschutz ► www.denkmalschutz.de
Deutsche Gesellschaft für Artilleriekunde e.V. ► www.artillerie.de
Militärgeschichtliches Forschungsamt ► www.artillerie.de
Blücher Museum Kaub ► www.bluecher-museum.de
Kaiserin Augusta Fest ► www.augusta-fest.de
   
   


© Festung Koblenz 2018